Waterstof energiebron

Waterstof kun je maken in een elektrolyseproces. Dat kost helaas nogal veel energie, dus wat heb je er dan aan, zou je zeggen. Als je eerst elektrische energie moet opwekken met aardgas om vervolgens met die energie waterstof te maken, dat schiet niet op. Er moet nog heel veel onderzoek gedaan worden naar de beste manier om waterstof in grote hoeveelheden te maken.
Er zijn wel ideeŽn. We zouden misschien iets kunnen leren van de planten: fotosynthese. Bij dat proces wordt onder invloed van zonlicht water gesplitst in waterstof en zuurstof. En dat zou toch wel zo'n mooi mengsel zijn om vervolgens weer energie op te wekken, zonder dat er koolzuurgas bij gevormd wordt.
Het gerucht gaat dat enkele universiteiten al ver zijn in het ontwikkelen van kunstmatig bladgroen. Dat zou dan aangebracht worden in bladgroenpanelen, die - net als gewone zonnepanelen - licht vangen en omzetten in ..... Ja, dat zou direct stroom kunnen zijn, maar waarschijnlijker is dat er waterstof bij gevormd wordt.