Ribonucle´nezuur

Ribonucle´nezuur of RNA is een nucle´nezuur waarin de suiker ribose voorkomt. Het speelt een grote rol bij het overbrengen van genetische informatie van het desoxyribonucle´nezuur (DNA) naar de ribosomen. Op basis van de genetische informatie kunnen prote´nen gemaakt worden.
Er zijn drie types van RNA afhankelijk van hun functie: tRNA (transfer), mRNA (messenger) en rRNA (ribosomaal).


Desoxyribonucle´nezuur

In desoxyribonucle´nezuur vervult de suiker desoxyribose de functie van ribose in RNA. DNA komt voor in alle levende organismen en bevat de erfelijke informatie van het organisme. De DNA-segmenten die genetische informatie bevatten worden genen genoemd. Andere delen hebben een structureel doel of spelen een rol bij de transcriptie van de genetische informatie.