Reversibel & Irreversibel
Rendement

Evenwichtsreacties, waarin producten worden gevormd en met dezelfde snelheid weer terug reageren, noem je: reversibel
Er zijn ook irreversibele reacties, dus reacties die echt maar één kant opgaan. De ontstane producten reageren dan niet meer terug.
Denk bijvoorbeeld aan een verbrandingsreactie: de producten water en kooldioxide reageren echt niet meer spontaan terug om weer benzine en zuurstof te worden.

Je kunt je afvragen wat het nut is van zo'n evenwichtsreactie, als de gevormde producten toch weer terugreageren. Wat is het rendement van zo'n reactie?
Wil je een redelijke opbrengst dan moet er aan een paar voorwaarden worden voldaan. Je kunt zo'n evenwicht beïnvloeden op verschillende manieren. Op die manier kun je toch een evenwicht zoveel mogelijk aan de kant van de producten houden.