Net als een molecuul is een radicaal een neutraal deeltje, maar het heeft een ongepaard elektron. Het is het een zeer reactief deeltje en wordt radikaal genoemd.


Radikaal

Belangrijk bij reactiesnelheden is de reactiviteit van deeltjes. Er zijn deeltjes met een zeer hoge reactiviteit, die men wel "radikalen" noemt. Radikalen vormen zich - algemeen gesproken - onder invloed van licht en hebben als eigenaardigheid dat ze één of meer ongepaarde valentie-elektronen bezitten.

Radikalen zijn neutraal.
Voorbeelden: Cl·       Br·      —  C — C — O·