Een binding tussen twee zulke atomen heet "polair"