Dit zijn de monomeren van de polysachariden. Er zijn diverse typen monosachariden, afhankelijk van:
  1. het aantal C-atomen: tetrose, pentose, hexose, heptose
  2. de aanwezigheid van een aldehyde- of ketongroep: aldose en ketose
  3. de structuur van het hele molecuul, lineair of open, dan wel cyclisch of gesloten

Vijf voorbeelden van monosachariden:

Glucose α en β en Galactose


Fructose en Ribose