Exotherme & endotherme reacties

Een samenvatting:
Exotherm is de reactie waarin de producten minder (chemische of interne) energie bezitten dan de reagentia.
exothermereactie (37K)

Endotherm is de reactie waarin de reagentia minder energie bezitten dan de producten.
endothermereactie (40K)