Enzymen behoren tot de groep van prote´nen.

Grofweg heb je van de prote´nen twee soorten:
  1. structuureiwitten
  2. enzymeiwitten
Kwantitatief gezien, dus in hoeveelheden, zijn er veel meer structuureiwitten in een levend wezen, dus eiwitten die de weefsels vormen: huid en haar, vlees, en dergelijke.
Echter, het andere type van eiwitten dat niet zozeer in grote hoeveelheden voorkomt, maar toch minstens zo belangrijk is, zo niet belangrijker, zijn de katalysatoren van de biochemische processen: de biokatalysatoren, de enzymen.


Enzymsoorten

Meestal begint de naam van een enzym met het substraat + direct daarna de activiteit van dat enzym + uitgang -ase

Oxireductases katalyseren redoxreacties (bijvoorbeeld:. glucose-oxidase)
Transferases transporteren functionele groepen van een gever naar een ontvanger.
Hydrolases splitsen moleculen (voorbeeld: peptidases, proteases)
Liases onttrekken of voegen juist toe: bepaalde functionele groepen (voorbeeld. decarboxilase)
Isomerases veranderen isomeren (mutase)
Ligases verbinden verschillende moleculen met elkaar (piruvaatcarboxilase)