Dynamisch evenwicht

Feitelijk is elke chemische evenwichtsreactie dynamisch.
Van buitenaf bekeken lijkt het of er niets gebeurt, maar de werkelijkheid is dat er twee tegengestelde reacties plaats vinden, elk met dezelfde snelheid. Ze reageren dus voortdurend, de uitgangsstoffen zowel als de producten, maar je ziet er niets van.
Zo'n chemisch evenwicht wordt ook "het dynamische evenwicht" genoemd.