Amine: n of meer waterstofatomen van ammoniak zijn vervangen door alkylgroepen.


alternatieve naam is met voorvoegsel: amino

een NH2-groep gekoppeld aan de hoofdketen.
de Aminogroep

Een NH2-groep, gekoppeld aan een koolstofketen is z opgebouwd dat het N-atoom (min of meer δ-) bezit nog steeds een vrij elektronenpaar, beschikbaar voor het opnemen van deeltjes zonder elektronen, zoals het H+-ion.
Als dat gebeurd is wordt de aminogroep positief: NH3+.